آموزش صنعت پلیمر

Hope for the best, but prepare for the worst

حسن لاهیجانیان

تعداد دانشجویانآکادمی لاهیجانیان

+50

دنبال کنندگانآکادمی لاهیجانیان

+12.5K

دقیقه دوره آموزشی درآکادمی لاهیجانیان

+500

رضایت دانشجویانآکادمی لاهیجانیان

99%

آخرین دوره های آموزشی

اینجا بهت یاد می دیم چطور از صنعت فوق العاده پلیمر پول در بیاری